• constr1
 • constr-cables
 • constr-cables2
 • constr-heating
 • constr-fiber

Μελέτες & Κατασκευές

Ύδρευση

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης χωρίζονται σε τέσσερα τμήματα:

 • Κατακόρυφες στήλες.
 • Οριζόντιο δίκτυο διανομής.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Είδη υγιεινής και κρουνοποιία.

Για τις μεν πρώτες το υλικό μπορεί να είναι θερμοκολλητική σωλήνα PPR, χαλκοσωλήνα ή πλαστική με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε χρήση. Πρέπει να υπολογιστούν οι διατομές των σωλήνων τόσο του κρύου όσο και του θερμού νερού χρήσης ώστε να γίνεται η παροχή ταυτόχρονα σε διάφορους υποδοχείς του κτιρίου και να μην μειώνεται η πίεση. Εφαρμόζεται το σύστημα ύδρευσης με ανακυκλοφορία ώστε με μια επιπλέον σωλήνα στις κεντρικές στήλες έχουμε πάντα ζεστό νερό χρήσης αμέσως.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελείται από το σύστημα παροχής ύδατος ικανής πίεσης σε όλους τους υποδοχείς (δεξαμενή ύδατος, πιεστικό, σύστημα προστασίας από άλατα). Το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ηλιακοί συλλέκτες, μπόιλερ λεβητοστασίου, κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας). Τα είδη υγιεινής και κυρίως οι κρουνοί που θα χρησιμοποιηθούν μας ενδιαφέρουν κυρίως για τις εγκαταστάσεις υποδομής και παροχέτευσης των ειδών υγιεινής.

Αποχέτευση

Οι εγκαταστάσεις της αποχέτευσης χωρίζονται σε δύο τμήματα:

 • Εγκατάσταση λυμάτων.
 • Εγκατάσταση ομβρίων.

Η εγκατάσταση των λυμάτων αφορά την αποχέτευση των διαφόρων υποδοχέων σε κεντρικές στήλες και η ένωση των κεντρικών στηλών σε μια τελική οριζόντια όδευση προς τον τελικό αποδέκτη (στεγανό βόθρο ή δίκτυο αποχέτευσης). Οι σωληνώσεις μπορεί να είναι πλαστικές (κατά κύριο λόγο) από PVC 6 ΑΤΜ.

Η εγκατάσταση των όμβριων περιλαμβάνει τη συλλογή από τη στέγη και τα μπαλκόνια και τα αίθρια, τις κατακόρυφες οδεύσεις με σωλήνες πλαστικές ή μεταλλικές, τα φρεάτια ελέγχου και συλλογής με σχάρες και τη απορροή είτε ελεύθερα στο οικόπεδο ή στο ρείθρο είτε μπορεί να γίνει συλλογή των σε ειδικό φρεάτιο και να χρησιμοποιείται για άρδευση.
Οι σωλήνες των όμβριων επειδή κατά κύριο λόγο είναι εξωτερικές θα πρέπει να είναι αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία ώστε να μην πολυμερίζονται αν είναι πλαστικές ή καταλήγουμε στις μεταλλικές (ελαφρού τύπου γαλβανιζέ, χαλκοσωλήνες).

Θέρμανση

Στη θέρμανση, το σύστημα είναι το μονοσωλήνιο, δηλαδή η τροφοδότηση των θερμαντικών σωμάτων με δίκτυο σωληνώσεων (πλαστικές – χαλκοσωλήνες) υπόγειο (εντός του εδάφους) που καταλήγουν σε συλλέκτες ανά όροφο που τροφοδοτούνται από κατακόρυφες μεταλλικές στήλες.
Σημαντικό στοιχείο είναι η θέση των σωμάτων ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές απώλειες κάθε χώρου και πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε ανοίγματα, εξωτερικούς τοίχους.

Η εγκατάσταση θερμανσης αποτελείται από το οριζόντιο δίκτυο διανομής(εδώ προτιμάται το σύστημα κύκλωμα και σώμα), τα θερμαντικά σώματα, τους συλλέκτες διανομής, τις κατακόρυφες στήλες και το λεβητοστάσιο (τον τρόπο παραγωγής του ζεστού νερού) την διασύνδεσή του με ζεστό νερό χρήσης και τους αυτοματισμούς λειτουργίας της θέρμανσης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην σωστή θερμομόνωση. Με σωστή και πλήρη θερμομόνωση, μειώνουμε το κόστος κατασκευής και λειτουργίας τόσο της θέρμανσης όσο και του κλιματισμού.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων

Η εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων αφορά την παροχέτευση του κτιρίου με 220V ή 380V δηλαδή την παροχή της Δ.Ε.Η.. Αυτά είναι ο φωτισμός, οι ρευματοδότες (πρίζες), οι παροχές για την κουζίνα, το πλυντήριο, τον απορροφητήρα και όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούν τις παραπάνω τάσεις.

Οι τομείς της εγκατάστασης είναι: τα καλώδια που η διατομή τους είναι ανάλογη της απορροφούμενης ισχύς του υποδοχέα, οι πλαστικές σωλήνες μέσα στις οποίες οδεύουν τα καλώδια που πρέπει η διατομή τους να είναι ανάλογη του καλωδίου, οι πίνακες (κεντρικός και υποπίνακας), οι διάφοροι υποδοχείς και διακόπτες, ο εξοπλισμός των μηχανημάτων για προστασία τους, η γείωση του κτιρίου που μπορεί να είναι και θεμελιακή, οι μετασχηματιστές που θα χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία υποδοχέων ασθενών ρευμάτων, η εγκατάσταση UPS, οι αυτοματισμοί για διάφορους ελέγχους λειτουργιών.
Τα υλικά και η εργασία ποικίλλουν ανάλογα την εφαρμογή με πρώτο μέλημα το κόστος εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας.
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο φωτισμός, η τοποθέτηση των φωτιστικών σημείων στη σωστή θέση, η φωτοτεχνική μελέτη, η απόδοση της έντασης του φωτισμού και των χρωμάτων, το κόστος εγκατάστασης, το κόστος λειτουργίας και το κόστος συντήρησης αυτών. Η λήψη απόφασης για τα παραπάνω θα επιδράσει και στο σύνολο της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Σημαντικό ρόλο στην εγκατάσταση παίζει και η προστασία των ανθρώπων έναντι βραχυκυκλώματος και σφάλματος του συστήματος με διάφορους τρόπους όπως ρελέ διαφυγής, αυτομετασχηματιστές αλλά και των μηχανημάτων με απαγωγούς υπερτάσεων, UPS κ.λ.π.
Ξεχωριστή και προαιρετική εγκατάσταση αποτελεί το αντικεραυνικό σύστημα προστασίας μας από πιθανό κεραυνό (μειώνει αρκετά τις πιθανότητες να πέσει στο κτίριο κεραυνός).

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν την τροφοδοσία και λειτουργία υποδοχέων που δεν απαιτούν 220V και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι:

 • Τηλεφωνικό δίκτυο.
 • Κεντρική εγκατάσταση σταθερής τηλεφωνίας στο κτίριο.
 • Δίκτυο δεδομένων (DATA).
 • Κεντρική εγκατάσταση για τους υπολογιστές σε ορισμένους χώρους.
 • Δίκτυο πυρανίχνευσης επικίνδυνων χώρων.
 • Εγκατάσταση στους μηχανολογικούς χώρους και στις επικίνδυνες εγκαταστάσεις (κουζίνες, αποθήκες).
 • Δίκτυο ασφάλειας χώρων (αντικλεπτικό σύστημα, κάμερες κ.λ.π.).
 • Δίκτυο ηχητικής εγκατάστασης.
 • Κεντρική και αυτόνομη εγκατάσταση ηχείων για να μην τρέχουν τα καλώδια μετά ελεύθερα.
 • Δίκτυο φωτισμού ασφαλείας.
 • Περιορισμένος αριθμός καλαίσθητων φωτιστικών με σύνδεση με το UPS για άμεση λειτουργία σε πιθανή διακοπή της ΔΕΗ.
 • Δίκτυο εγκατάστασης home theater. Αν απαιτηθεί σε συγκεκριμένο χώρο γίνεται η εγκατάσταση για πιθανή χρήση.
 • Δίκτυο κεραίας ΤV – δορυφορικής.
 • Κεντρική εγκατάσταση κεραίας τηλεόρασης για επίγεια και δορυφορική λήψη.
 • Εγκατάσταση θυροτηλεφώνου – θυροτηλεόρασης.
 • Εγκατάσταση κουδουνιών ανάγκης.

Σε συγκεκριμένους χώρους (λουτρά) εγκαθιστάμε κουδούνια για πιθανή ανάγκη. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις ποικίλουν σε υλικά εγκατάστασης , σε τομείς εφαρμογής αλλά και σε κόστος. Γι ' αυτό το λόγο η ανάλυση κάθε είδους αφορά τις επιλογές του ιδιοκτήτη.

Εγκατάσταση κλιματισμού

Σε χώρους όπως οι κατοικίες τοποθετείται ημικεντρικό σύστημα κλιματισμού κυρίως για να αποφύγουμε τα πολλά εξωτερικά κουτιά που θα μας έδιναν τα split unit αλλά και για να μπορούμε να δίνουμε ενιαία θερμοκρασία στο κτίριο.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα fan–coil που είναι οι εσωτερικές μονάδες παροχής κρύου αέρα που τροφοδοτούνται με κρύο νερό, οι σωληνώσεις διανομής από μαύρη σιδηροσωλήνα (σημαντική η μόνωσή τους), η εξωτερική μηχανή (αντλία θερμότητας ή ψύκτης) παραγωγής του κρύου νερού. Στους χώρους όπου υπάρχει η πιθανότητα συγκέντρωσης ατόμων πέραν των κατοίκων των επιβάλλεται η ανανέωση του αέρα που υπάρχει στο χώρο γιατί μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας των fan–coil θα δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα από οσμές, καπνό (αν καπνίζουν), την οσμή του ιδρώτα κ.λ.π. και αυτό θα γίνει με ανεμιστήρες και αεραγωγούς περιορισμένης κλίμακας. Ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσης, τη θερμομόνωση και τις δυνατότητες απόδοσης των μηχανημάτων.

Διάφορες πρόσθετες εγκαταστάσεις

Υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται κατόπιν επιλογής του ιδιοκτήτη και διαφέρουν ανάλογα από τις ανάγκες του. Τέτοιες είναι:

 • Εγκατάσταση ανελκυστήρα προσώπων που εξαρτάται από τη χρήση του.
 • Εγκατάσταση πισίνας.
 • Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης του νερού.
 • Εγκατάσταση άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου.
 • Εγκατάσταση σιντριβανιών περιβάλλοντος χώρου.


logos

Πιστοποίηση Ποιότητας

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 από το 2009 για τις υπηρεσίες της.

iso

Συμβεβλημένη Επιχείρηση

lyoness

Συμβεβλημένη επιχείρηση της Lyoness

Επικοινωνία

Κεντρικό:
Κουμουνδούρου & Λάππα, Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441072192
Έκθεση:
Λάππα 70, Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441041561
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.